SEMINARIS

INICIACIÓ A LA  LECTURA DE L’OBRA DE FREUD

 

FREUD: APORTACIONS FONAMENTALS PER ENTENDRE EL PSIQUISME HUMÀ

 

L’INCONSCIENT  EN  LA VIDA QUOTIDIANA