CURS PRÀCTIC

Cos, veu i emocions

Objectiu del curs:

Conèixer els nostres processos corporals, la seva dinàmica, el seu control, i també els mecanismes de la nostra veu, ens obre les portes a un coneixement de nosaltres mateixos en el que les emocions tenen una presència efectiva i reconeguda. En un món tecnificat, apressat, quantificat, on l’eficàcia i la rapidesa mecanitzen els processos vitals, ens perdem en aquesta voragine amb les conseqüències d’un greu desconeixement de nosaltres mateixos/es i dels altres.

Es un curs adreçat a aquelles persones que sentin la inquietud, el desig o la necessitat de establir un lligam de coneixement i de respecte amb el propi cos i amb la propia vida emocional.

 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC

Recursos corporals i comprensió emocinal de la depressió.

Objectiu del curs:

Proporcionar elements per al coneixement dels processos corporals, motrius, tònics, respiratoris,... que es presenten en els estats depressius i modifiquen les vivències corporals de la persona. Entendre com les característiques d’aquests aspectes s’interrelacionen estretament amb una emocionalitat pròpia d’aquest estat. La depressió ha estat anomenada el “mal del nostre

segle” i per tant és freqüent que persones properes a nosaltres, o nosaltres mateixos/es, ens trobem immersos en aquestes dificultats preguntant-nos com poder modificar aquesta situació. La perspectiva d’una aproximació conjunta corporal i emocional ens possibilita una forma efectiva d’encetar una via de resolució.

 

CURS PRÀCTIC

La comunicació: oral i corporal. 

Objectiu del curs:

Els éssers humans ens comuniquem constantment, i aquest constitueix un aspecte essencial en les relacions humanes tant a nivell personal com professional. Quan ens comuniquem ho femtant amb la paraula com amb el cos: amb els gestos, amb la mirada, amb un to de veu, amb un sospir,... Quan parlem davant d’altres persones podem canviar el to de la veu, fer esforços inútils, tensionar cadenes musculars, posar-nos nerviosos, mancar-nos les paraules adecuades,... La tècnica ens ajuda a tenir elements per treure el màxim de partit de la nostra capacitat de comunicació,tanmateix, conèixer els aspectes emocionals que intervenen en la comunicació ens faciliten l’expressió personal en els diferents àmbits de la nostra vida.

 

CURS PRÀCTIC

Cos, veu i emocions: eines de coneixement personal

Objectiu del curs:

Conèixer els nostres processos corporals, la seva dinàmica, el seu control, i també els mecanismes de la nostra veu, ens obre les portes a un coneixement de nosaltres mateixos en el que les emocions tenen una presència efectiva i reconeguda. En un món tecnificat, apressat, quantificat, on l’eficàcia i la rapidesa mecanitzen

els processos vitals, ens perdem en aquesta voragine amb les conseqüències d’un greu desconeixement de nosaltres mateixos/es i dels altres.

És un curs adreçat a aquelles persones que sentin la inquietud, el desig o la necessitat de establir un lligam de coneixement i de respecte amb el propi cos i amb la pròpia vida emocional.

 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC

Les addicions, lligams perillosos

Objectiu del curs:

L’ésser humà, per les seves pròpies característiques de vulnerabilitat, esta abocat a diferents formes de dependència, dependències que podem crear uns lligams estrets i perillosos a diferents substàncies (toxicomanies), a persones (addictes a l’amor, al sexe,...), a objectes, a situacions... A una gamma amplia de objectes. La dependència excessiva es una impossibilitat de viure pacíficament amb nosaltres mateixos/es, a ubicar-nos en el nostre propi univers personal, a sentir-nos còmodes dins de la nostra pròpia pell, amb el nostre propi cos i amb les nostres pròpies emocions.

En aquest curs pretenem aportar recursos corporal i emocionals a fi de poder conviure amb nosaltres mateixos, gaudint de la pròpia vitalitat.

 

CURS PRÀCTIC

La malaltia: del cos o de l'ànima?

Objectiu del curs:

Des de l’antiguitat se sap que els sentiments i les emocions exerceixen una repercussió sobre el cos, així com la vivència del propi cos repercuteix en els estats anímics. En aquest curs pretenem proporcionar elements i recursos, tant corporals com emocionals,que ens permetin entendre l’estreta relació entre els processos corporals (motrius, tònics, respiratoris,..) i els diferents estats emocionals, explorant con aquesta connexió profunda presenta unes característiques singular en cada persona individual. Així com aprofundir en els processos emocionals ja que les inhibicions, el desconeixement o repressió de les emocions, sovint utilitza el cos, a vegades fins a emmalaltir, com via alternativa d’expressió.

CURS ANUAL

Temari:

  • Reconeixement corporal
  • Zones de força
  • Consciència de les posicions i del moviment
  • Incidència de les postures corporals en les patologies laborals: dolors d’esquena, espatlles,...
  • Consciència de les emocions i la seva incidència corporal

Objectiu del curs:

Obrir un procés d’investigació personal sobre el propi cos i les emocions ens possibilita obrir la via d’una experiència personal en el recorregut de conèixer-nos a nosaltres mateixos/es. Una via i un procés en els que enllacem corporeïtat i emocionalitat.