ESPAI DE PARAULA

Espai de Paraula és un àmbit de diàleg, d'intercanvi, de comunicació. Un espai ideat perquè la paraula prengui la seva dimensió de transmissió de coneixement, de pensament, de recerca, d'investigació; un espai en què la paraula va estretament vinculada a l'escolta, escolta de la subjectivitat, de l'experiència de l'altre, de la seva investigació, de la seva recerca...; en definitiva, de la seva singularitat. La paraula és aquesta eina bàsica que ens defineix com a éssers humans i que ens permet reflexionar sobre la nostre pròpia dimensió de persones marcades alhora per la pròpia subjectivitat, per la història personal i pel moment històric en què transcorre la nostra vida.