GENER

Els joves d’ara ho tenen tot?

El discurs dominant -als mitjans de comunicació, al carrer i a les famílies- diu que els joves d'ara ho tenen tot, que tenen una vida fàcil: estudis, menjar abundant que es llença pels carrers, pares que ho faciliten tot, sexe, vida de festa i disbauxa, plena
llibertat...


Fins a quin punt és veritat que tenen una vida fàcil? Realment ho tenen tot? En aspectes immaterials tenen tant com les generacions anteriors? Quins són els seus referents? Quina la seva perspectiva de futur? Què poden fer per adaptar-se als temps que els esperen? 

 

A càrrec de: Jordi Vilardell Gómez. Periodista. Des de 2004 ha dirigit la seva tasca professional a l’elaboració de Programes Educatius per a joves, a Televisió de Catalunya. Entre altres, ha dirigit els programes "Latitud Júnior", "Fòrum Júnior" i "Dies Digitals TV".

Dia: dimarts 22 de gener 2008

Hora: 20,30h

 

 

FEBRER

Freud i la sociologia

La psicoanàlisi no només és un mètode d'investigació i anàlisi dels processos psicològics fonamentals i una terapèutica. També consisteix en una teoria científica, un cos de coneixements psicològics  fonamentals per a totes les ciències humanes i socials. En aquesta sessió tractarem de la importància  que ha tingut per a la sociologia alguna de les aportacions de Freud.


A càrrec de: Josep Verdaguer. Sociòleg. Professor de  Sociologia de la Cultura a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dia: dimarts 5 de febrer 2008

Hora: 20,30h

 

 

MARÇ

Fragilitats i ruptures a l'adolescència

 

No hi ha cap edat exacte que marqui la data d'aquesta fase del desenvolupament, tot i que sabem que moltes influències porten el subjecte cap a zones turbulentes que són l'inici del gran trajecte cap a l'edat adulta, aquella d'assumir responsabilitats tant en allò individual com en allò col·lectiu.

 

Garantir el trànsit per aquestes dificultats implica superar obstacles, elaborar crisis internes i pressions externes . ja que el  resultat dependrà de la fragilitat amb que es puguin encarar.

 

A càrrec de: Anna Miñarro. Psicòloga clínica–Psicoanalista. Docent, consultora i supervisora institucional. Membre de Talaiar Salut.

Dia: dimarts 4 de març 2008

Hora: 20,30h

 

 

ABRIL

El lloc del subjecte en l'àmbit de la intervenció social

 

Les problemàtiques socials, les situacions d'exclusió social, són qüestions complexes que tenen diversos factors causals.

No són només els factors externs, és a dir les mancances a nivell econòmic,educatiu, cultural, etc… les que dificulten el benestar social de les persones.

 

Per treballar en aquest àmbit social, cal tenir també presents els FACTORS  SUBJECTIUS, la singularitat de cada individu, la seva manera particular d'establir els vincles i de vivenciar les situacions en que es va trobant al llarg de la vida. La seva història, les seves expectatives, els seus temors, el moment vital, i també, molt especialment, la capacitat del subjecte per sostenir i lluitar pels propis desigs i necessitats, en definitiva per fer-se un lloc dins del sistema social.

 

Tenir present aquest factor subjectiu, que no és explícit, ens permetrà comprendre perquè determinades problemàtiques es resisteixen a desaparèixer, o retornen periòdicament, malgrat els professionals estiguin aplicant tot el seu saber i tots els recursos disponibles per a aquell cas.

 

Estar advertits de la presència d'aquests aspectes subjectius facilitarà la nostra posició d'escolta, i ens protegirà de les presses per dispensar recursos que en determinats casos, i a pesar nostre, podrien tenir efectes contraris  i contribuir a cronificar les  problemàtiques.

 

A càrrec de: Montserrat Tobella Torné. Psicòloga psicoanalista Educadora Social.

Dia: dimarts 15 d’abril 2008

Hora: 20,30h

 

 

MAIG

Com són les paraules del nostre cos?

 

La teràpia a través de la dansa i el moviment utilitza una de les formes bàsiques de comunicació, oferint  a l'individu un mitjà  per  relacionar-se amb ell mateix i amb el  seu entorn.

 

La Dansa Moviment Teràpia (DMT) és una de les modalitats  de les Arts Creatives en Teràpia que es fonamenta en la investigació sobre la comunicació no verbal, la psicologia del desenvolupament humà i diferents sistemes d'anàlisi del moviment.

 

A càrrec de: Elena Dueso Pla:  Màster en Dansa moviment Teràpia, metgessa, ballarina. Col·laboradora docent del màster en DMT de la UAB.

Dia: dimarts 13 de maig 2008

Hora: 20,30h

 

 

JUNY

Les imatges generen violència?

 

Una de les modificacions socials que ha comportat el desenvolupament de la tecnologia és un predomini del visual que abasta àmbits molt amplis de vida contemporània. A aquest visual l'anomenem imatges i a elles infligim la culpabilitat en la generació de violència especialment entre els joves.

 

Per establir la relació entre violència i imatge, primer hem de preguntar-nos per la naturalesa especifica de la imatge, el seu paper en la construcció psíquica i les eines que disposem o no per utilitzar aquest llenguatge.

 

La imatge d'una cadira ens obliga a asseure'ns-hi?  Com entendre doncs la violència del visual en la nostra societat?

 

A càrrec de: Teresa Sunyé. Psicòloga clínica. Psicoanalista. 

Dia: dimarts 10 de juny 2008

Hora: 20,30h