GENER

Panoràmica global de les patologies addictives: una mirada des de la psicoanàlisi.

En aquesta conferència que inaugura el cicle espai de paraula d'aquest any 2010 Oriol Martí ens presentarà una síntesi del que ha estat objecte del seu treball els darrers 30 anys en els que ha investigat tota la problemàtica de les patologies addictives en el seu conjunt. Dedicarà especial temps a l'estudi dels elements que són comú denominador de totes aquestes patologies i justificarà les seves bases metapsicològiques. Presentarà algunes elaboracions sobre les que està treballant vinculades a les pertorbacions narcisistes, la pulsió de mort i la compulsió a la repetició.

 

A càrrec de: Dr. Oriol Martí. Metge i psicoanalista.

Dia: dimecres 27 de gener del 2010 

Hora: 20,30h

 

 

FEBRER

La salut cardiovascular en l’evolució humana.

 

Un dels grans problemes que enfronta actualment la humanitat és el fet que l'evolució biològica no va a l'una amb la cultura.

 

La maquinària biològica (teixits, òrgans, processos metabòlics, etc.) dels avantpassats que havien de desplaçar-se per a caçar, menjar hidrats de carboni complexos (tubèrculs, arrels, etc) i l'evolució dels canvis culturals (agricultura, locomoció a vapor, electricitat i desenvolupament de l'electrònica) ha anat provocant uns desequilibris metabòlics que comporten malalties endocrines i cardiovasculars que ocasionen taxes altes de morbimortalitat en el món occidental i representen un repte socio-polític i sanitari.

 

A càrrec de: Dr. Miguel A. de Miguel. Metge. Cap de Cardiologia del Consorci Sanitari de Terrassa.

Dia: dimarts 23 de febrer del 2010

Hora: 20,30h

 

 

MARÇ

Educar des de les arrels: Una mirada sistèmica l´educació

 

Avui més que mai, a l´escola  conviuen molts contexts culturals, socials i familiars. Cada alumne porta  a la seva família i cultura  a la motxilla, i això li dóna el seu segell d´ identitat. Els mestres es veuen abocats a mirar tal riquesa i complexitat i a manejar-se amb ella per  poder realitzar la seva tasca educativa.

 

La pedagogia sistèmica és un enfocament pedagògic que aporta recursos per ordenar i gestionar una informació tan diversa. Això possibilita als docents mirar la realitat educativa com un tot vinculat als sistemes familiars, socials, culturals i històrics als que pertanyem, tant professors, com famílies i alumnes,  amb l'actitud  necessària per incloure tot allò que repercuteix i està a la base dels processos d'ensenyament–aprenentatge.

 

Inclou per tant la diversitat de contexts i les múltiples dimensions dels individus ( corporal, emocional, mental i espiritual).

 

Els referents que han donat lloc a l'aparició de la Pedagogia Sistèmica són: la teoria de la comunicació, teoria de sistemes, teoria de la complexitat, teoria quàntica, teoria constructivista, les grans corrents de la psicoteràpia humanista i familiar i les aportacions de Bert Hellinger, terapeuta i pedagog alemany, que a l'aplicar-se al marc educatiu obren la porta a un nou paradigma pedagògic.

 

A càrrec de: Mercè Traveset Vilaginés,  mestra, psicòloga, terapeuta  i constel·ladora familiar, autora del llibre La pedagogia Sistèmica, fundamentos y práctica Ed. Graó. 

Dia: dimarts 23 de març del 2010

Hora: 20,30h

 

 

ABRIL

La depressió: un malestar contemporani?

 

Tot i que la depressió ha estat descrita des de fa molt anys, actualment forma part de les psicopatologies més recurrents  (segons les dades de l'OMS: 121 milions de persones pateixen depressió). La depressió és vigent en la intimitat contemporània, present de forma àmplia tan en l'època de benestar com en el període actual de crisi econòmica, lo que ens interroga sobre els components psicològics i socials d'ambdós moments marcats per aquesta prevalença dels símptomes depressius.

 

El diagnòstic de depressió s'estén a diversos símptomes que malgrat les aparences no corresponen al mateix tipus de patologia o malestar. La persona deprimida intenta amb la seva simptomatologia resoldre infructuosament un patiment; ho fa d’acord amb els seus mecanismes psíquics però que en aquest moments esdevenen inhàbils per la tasca. Per això cal que pugui retrobar la seva pròpia paraula per poder elaborar els conflictes interns que manifesta mitjançant el seu patiment.

 

A càrrec de: Teresa Sunyé. Psicòloga clínica i Psicoanalista.

Dia: dimarts 27 d’abril del 2010

Hora: 20,30h

 

 

MAIG

Trastorns en l’alimentació.

 

Es donen una gran varietat de trastorns en l'alimentació que van del rebuig fins l'addició.

 

Aquests trastorns els hem de pensar com un símptoma, com una senyal d'alarma que ens avisa d'un patiment  ja que en l'ésser humà menjar és el primer contacte, el primer intercanvi amb la mare. En aquest acte ens varem alimentar de llet i de moltes més coses que ens van obrir el camí a la humanització.

 

És per això que menjar ja no és per nosaltres un acte purament alimentari. Va molt més enllà, és un acte social, de plaer i d'expressió dels conflictes emocionals. amb la seva simptomatologia resoldre infructuosament un patiment; ho fa d'acord amb els seus mecanismes psíquics però que en aquest moments esdevenen inhàbils per la tasca. Per això cal que pugui retrobar la seva pròpia paraula per poder elaborar els conflictes interns que manifesta mitjançant el seu patiment.

 

A càrrec de: Margarita Solé Pèlach. Metge Psicoanalista. Membre de Gradiva Associació d’Estudis Psicoanalítics.

Dia: dimarts 25 de maig del 2010

Hora: 20,30h

 

 

JUNY

Dimensió en el temps de la malaltia neurològica

Valorar el temps és molt important a Neurologia. En l’evolució hi ha temps de gènesi i de retrogènesi. L’aprofitament del temps dóna experiència / coneixement, permet fer aprenentatges, fa xarxa. El diagnòstic precoç, primerenc i l’actuació ràpida és essencial per informar i tractar  (inici d’un procés, canvis, crisis, descompensació). La rapidesa d’actuació en front de determinades agressions del sistema nerviós  marca el pronòstic. El perfil evolutiu en el temps ens apropa al diagnòstic. L’agudesa dels fets  sorprèn. La llargada de la cronicitat invita a la paciència. El temps confirma o nega, fa segur el possible o probable.

 

A càrrec de: Dr. Miquel Aguilar i Barberà. Cap de Servei de Neurologia Hospital Universitari de Mútua de Terrassa. President de l’Associació AVAN (Associació Vallès Amics de la Neurologia).

Dia: dimarts 15 de juny del 2010

Hora: 20,30h