GENER

Detecció dels TCA (Trastorns del Comportament Alimentari) en l’àmbit educatiu.

Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) constitueixen avui dia un problema important que afecta sobretot a la població adolescent. Actualment a Catalunya hi ha 36.400 afectats de TCA, dels quals 8.000 són noies amb edats compreses entre els 12 i els 18 anys. Per aquest motiu, donar a conèixer als professionals de l'educació, als professionals de la salut i als pares, quins són els TCA més freqüents, les seves causes, signes i símptomes, així com els criteris diagnòstics, ajudarà a detectar els TCA en les seves etapes primerenques, cosa que facilita el tractament i la seva recuperació.

 

A càrrec de: Gloria San Miguel Romero. Llicenciada en Educació Física (INEF de Catalunya), graduada en Nutrició humana i dietètica (Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna - Universitat Ramon Llull), professora i dietista-nutricionista de l’Institut del Teatre de Barcelona.

Dia: dimarts 18 de gener 2011 

Hora: 20,30h

 

 

FEBRER

Adolescència i creativitat.

 

La crisi adolescent s'inicia cap al final de la latència, quan l'infant es comença a interessar pel món juvenil que l'envolta. Idealitza els seus mites i es comença a emmirallar a través d’aquests.

 

Però no tots els infants troben el camí obert per donar aquest pas, deixar enrere els aspectes infantils i passar al món juvenil, amb aquell fantasieig idealitzat que fan els nois i les noies latents del triomf juvenil i excloent dels prototips adults, que perceben com a prohibitius.

 

Però com a tota crisi, la crisi de l'adolescència també té una part molt creativa. Per entrar a l'adolescència ha de renunciar a la dependència amb els pares i projectar-se en el món juvenil. Un camí que l’ha de fer ell i que haurà d’anar descobrint a mesura que avanci. Aquí podríem citar Machado quan diu: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar...”. Anirà descobrint tot un entorn nou ple d’il·lusions, reptes, experiències, també algun fracàs, etc. Però tot plegat anirà configurant i modelant d'una manera creativa el seu futur.

 

A càrrec de: Alfons Icart. Psicòleg, membre de la SEP i de la IPA. Director de la Fundació Orienta.

Dia: dimarts 15 de febrer  2011

Hora: 20,30h

 

 

MARÇ

La mediació: una altra manera de resoldre el conflicte

La mediació és un mètode de resolució o gestió de conflictes, que capacita a les parts involucrades a assolir un acord mútuament satisfactori amb l' ajut professional d'un tercer imparcial i neutral, que és el mediador. En realitat el mediador facilita el que les parts, per si soles, puguin entendre el conflicte, facilitant el diàleg, i generant opcions per arribar a l'acord.

 

A càrrec de: Antoni Vidal Teixidor. Advocat i mediador del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Dia: dimarts 15 de març 2011

Hora: 20,30h

 

 

ABRIL

Sexualidad en la nueva era

La sexualidad durante siglos ha habitado en los rincones más oscuros. Rechazada por la religión y la moral, perseguida por los poderes públicos, no le quedó más existencia posible que la de los márgenes en la prostitución o la literatura licenciosa.  El espíritu científico y liberal de la revolución burguesa comenzó a incluirla como objeto de estudio, al tiempo que el individualismo le iba reconociendo un lugar en las relaciones entre las personas. A partir de mediados del siglo XX asistimos en el mundo occidental a un grado inusitado de libertad en las prácticas, elecciones y expresiones sexuales que unos ven con temor y condenan y otros reciben como el ejercicio de un derecho liberador y saludable. Pero además de la valoración que nos merezca esta situación  es necesario reflexionar sobre qué lugar está ocupando en la subjetividad de los hombres y de las mujeres actuales cuando todas las opciones se hacen posibles y los viejos reguladores han perdido, al parecer, su poder.

 

A càrrec de:  Antonio Soler Aguado. Psicólogo, psicoanalista, docente en la Escola Clínica amb Nens i Adolescents, Presidente de Gradiva, Associació d'Estudis Psicoanalítics.

Dia: dimarts 12 d’abril 2011

Hora: 20,30h

 

 

MAIG

L'atenció a la primera infància i a les seves famílies des d’un CDIAP

 

L'atenció a la primera infància i a les seves famílies implica el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’ entorn, que tenen com a objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament o que corren el risc de partir-ne...” [Llibre blanc de l’ Atenció Precoç GAT, 2000. Pàgina 13].

 

En aquest moment, a Terrassa, existeixen dos CDIAPS encarregats de portar a terme aquesta tasca a través d'uns equips de professionals, d'orientació interdisciplinària, formats per fisioterapeutes, logopedes, neuropediatres, psicòlegs, psicomotricistes i assistents socials. La característica que més defineix la nostra feina és la globalitat, tant pel que fa a la manera d’ entendre el nen des d’una dimensió emocional, afectiva, relacional, com pel tipus d’ intervenció, que inclou no només al nen subjecte d’ atenció, sinó també al seu entorn immediat, família i escola, sense el qual no es podria desenvolupar.

 

A càrrec de: CDIAP – CAD Terrassa i CDIAP–MAGROC

Dia: dimarts 3 de maig  2011

Hora: 20,30h

 

JUNY

Entramat individual i social del vestit

El vestit, malgrat estar envoltat d'una certa frivolitat, reflecteix molts aspectes de la persona: porta les senyals de la seva història personal, es fa ressò d'aspectes conscients i inconscients de si mateix/a, manifesta els seus gustos i desitjos, expressa la manera de viure el seu cos, la relació amb els altres,....  El vestit també és un reflex de la societat, dels seus canvis, costums, valors i forma de viure la sexualitat. Actualment vivim un moment històric que comporta unes modificacions en les relacions personals de les que el vestit n’és testimoni.

 

A càrrec de: Teresa Sunyé. Psicòloga Clínica. Psicoanalista.

Dia: dimarts 14 de juny  2011

Hora: 20,30h